Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:14:21

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan till Ei senast 15 mars

Den 15 mars är sista dag för el- och gasnätsföretag att rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el/naturgas ska upprätta en övervakningsplan och se till att planen följs.

Den övervakningsansvarige ska senast den 15 mars skicka in den årliga rapporten till Ei.

Rapporten ska även offentliggöras och hållas tillgänglig på företagets webbplats senast den 15 mars.

Inrapporteringen årlig rappport om åtgärder enligt övervakningsplan

Tidigare webbnyhet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter