Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:40:59

Förvaltningsrätten har meddelat domar i elnätsmålen

Hösten 2019 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om intäktsramar för 2020-2023, det vill säga vilken högsta avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 175 elnätsföretag överklagade 120 företag. Nu har Förvaltningsrätten i Linköping meddelat domar i målen.

Förvaltningsrätten ger elnätsföretagen rätt och menar att bestämmelserna i intäktsramsförordningen strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet.

Förvaltningsrätten återförvisar därför målen till Ei för beräkning och fastställande av nya intäktsramar för tillsynsperioden.

– Vi ska nu analysera domarna ordentligt innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Ei har nu tre veckor på sig att bestämma om domarna ska överklagas till kammarrätten.

Ei:s beslut för elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023

Förvaltningsrättens pressmeddelande och domar Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter