Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:03:23

Ei:s granskning av risksäkringsmöjligheter i svenska elområden–webbseminarium 26 februari

Den 26 februari arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett webbseminarium om Ei:s granskning av risksäkringsmöjligheter i svenska elområden. Vid seminariet kommer Ei att berätta om granskningen och om det samråd som just nu pågår.

Just nu finns möjlighet för aktörer att lämna synpunkter till Ei gällande risksäkringsmöjligheter i de svenska elområdena. Synpunkter kan lämnas via ett skriftligt samråd som pågår till och med 8 mars. I samband med det har Ei även publicerat en utvärdering av risksäkringsmöjligheter på den svenska elmarknaden.

Tiden för detta samråd har löpt ut. Kontakta Ei om du vill ta del av samrådshandlingarna.

Välkommen till webbseminarium 26 februari

Vid ett webbseminarium den 26 februari kommer Kaj Forsberg, enhetschef på Ei samt Tristan Norman, analytiker på Ei, att berätta om den analys av risksäkringsmöjligheter som myndigheten gjort och om det samråd som nu pågår. Information om EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) och processen efter samrådet står också på agendan.

Anmälan och praktisk information

Datum: 26 februari 2021

Tid: 10.00–12.00 (sluttiden är preliminär)

Plattform: Teams

Anmälningstiden för detta webbseminarium har löpt ut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter