Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:32:07

Samråd om tillräckliga risksäkringsmöjligheter på terminsmarknaden – sista svarsdag 8 mars

Enligt EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) ska Energimarknadsinspektionen (Ei) bedöma om det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer i svenska elområden. Innan Ei fattar beslut har berörda marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter via ett skriftligt samråd. Sista svarsdag är den 8 mars 2021.

Inom ramen för samrådet har Ei formulerat fem frågor till marknadsaktörerna. Frågorna, bakgrundsinformation och information om hur du svarar på samrådet finns på sidan Samråd om risksäkringsmöjligheter.

Tiden för samrådet har löpt ut. Kontakta Ei om du vill ta del av samrådshandlingarna i efterhand. Underlagsrapporterna hittar du i texten nedan.

För att underlätta för aktörer som vill delta i samrådet har Ei även gjort en analys av risksäkringsmöjligheterna i svenska elområden. Utvärdering av risksäkringsmöjligheter 2021 Pdf, 1.8 MB..

Som underlag finns även en undersökning av bilateral risksäkring och risksäkringsstrategier som utförts av THEMA Consulting Group på uppdrag av Ei och de norska och danska tillsynsmyndigheterna för energi. Rapporten Investigation of Bilateral Hedging and Hedging Strategies Pdf, 809.8 kB.

Webbseminarium 26 februari

Samrådshandlingarna kommer även att belysas vid ett webbseminarium den 26 februari. Inbjudan och möjlighet att anmäla sig publiceras inom kort på ei.se. Det går naturligtvis bra att svara på det skriftliga samrådet även om du inte deltar på webbseminariet.

Sista svarsdag 8 mars

Sista dag att svara på samrådet är den 8 mars 2021. Svaret ska lämnas skriftligt till Ei:s registratur. Se kontaktuppgifter längre ner (ärendenummer som ska anges i samband med synpunkter finns på samrådssidan Samråd om risksäkringsmöjligheter).

Länkar till mer information

EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA).

NordREG:s* metod för utvärdering av risksäkringsmöjligheter Länk till annan webbplats..

Fotnot: *NordREG (Nordic Energy Regulators) är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter