Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:40:13

Nu granskas elnätens spänningskvalitet

Under våren inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn av spänningskvaliteten i elnäten. I tillsynen kommer ett trettiotal elnätsföretag att få besvara frågor relaterade till ämnet.

Ei kommer under våren att påbörja en granskning för att se att elnätsföretagen har en överföring av el som uppfyller rätt kvalitet till sina kunder. Cirka 35 elnätsföretag kommer att ingå i granskningen.

Till skillnad från elavbrott (leveranssäkerhet) där företagen måste rapportera in uppgifter till Ei varje år, begär Ei inte regelbundet in uppgifter om spänningskvalitet. Istället har Ei intentionen att genomföra årliga planlagda tillsynsinsatser.

För att få ett så brett urval som möjligt har både små och stora företag, liksom landsbygdsnät och stadsnät, valts ut för tillsyn.

– Tillsynen går till så att elnätsföretagen får svara på ett antal frågor, till exempel om de haft någon spänningsproblematik i sina nät, om de fått in kundklagomål gällande spänningskvalitet och hur de säkerställer att de uppfyller de krav som finns i Ei:s föreskrifter, säger Johanna Rosenlind, analytiker på Ei.

Resultatet av tillsynen kommer att bearbetas under hösten och redovisas i en rapport i slutet av året.

Föreskrifter

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2013:1) Pdf, 281.2 kB..

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter