Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:00:45

I mars öppnar energiföretagens inrapportering av årsrapporter

Senast den 31 juli ska elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Den 22 mars öppnar Ei systemet för inrapportering.

Varje år är elnätsföretagen, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag skyldiga att skicka in sina årsrapporter för föregående kalenderår till Ei. Fjärrvärmeföretagen ska även lämna rapport om drift- och affärsförhållanden.

Inrapporteringen sker digitalt via Ei:s system NEON och ett startbrev med information kommer att skickas ut till berörda företag i mars. Förutom den digitala inrapporteringen måste även ett original eller vidimerat exemplar av årsrapporten samt revisorsintyg skickas in via vanlig post till Ei.

Uppdaterade handböcker tillgängliga när systemet öppnar
Inrapporteringssystemet öppnar den 22 mars, men om företagens kontaktuppgifter, företagsförhållanden eller liknande ändrats sedan förra året är det bra om det meddelas till Ei redan nu.

När systemet öppnar kommer uppdaterade handböcker för inrapporteringen finnas publicerade på ei.se. Förutom instruktioner, innehåller handböckerna tips om vad som kan vara bra att tänka på innan årsrapporten skickas in för att undvika kompletteringar i efterhand.

Så här används uppgifterna

Inrapporteringen av årsrapporter sker enligt ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen.

Uppgifterna i årsrapporten är en viktig grund i Ei:s beräkning av intäktsramar för elnätsföretag och gasnätsföretag. Utöver det används uppgifterna vid tillsynsarbete och till ekonomiska analyser. De redovisade uppgifterna i årsrapporterna publiceras också på Ei:s webbplats. Även fjärrvärmeföretagens årsrapporter publiceras på ei.se. Öppenhet om de ekonomiska förhållandena ska bland annat motverka en oskälig prissättning av fjärrvärme och öka förtroendet hos kunderna.

Kontaktuppgifter
Årsrapporter

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter