Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:50:48

Här finns CEER:s arbetsprogram för 2021

I mitten av januari publicerade CEER* sitt arbetsprogram för 2021. I dokumentet går att läsa om de aktiviteter CEER planerar att genomföra under året.

Arbetet som planeras i CEER det här året är dels kopplat till implementeringen av Ren energipaketet, dels till CEER 3D-strategy 2019–2021 som beslutades 2019.

I fokus 2021

CEER kommer under 2021 att fortsätta vara en central samarbetsorganisation för energitillsynsmyndigheterna i Europa med målsättningen att utveckla en effektiv och väl fungerande el- och gasmarknad i Europa som bygger på konkurrens, säkerhet och hållbarhet. Den rådande pandemin i och med Covid-19 har påverkat arbetsprogrammet för 2021, men även fortsatt ligger stort fokus på konsument- och slutkundsmarknadsfrågor.

Ei:s roll

Energimarknadsinspektionens (Ei) är en av medlemmarna i CEER och Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson har under de senaste åren varit en av CEER:s vicepresidenter samt ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med konsument- och slutkundsmarknadsfrågor men hennes mandatperiod är nu slut. Ei fortsätter däremot sitt deltagande i både arbetsgrupper och övriga aktiviteter.

I arbetsprogrammet finns en kort beskrivning av och en tidplan för de rapporter, konferenser, workshops och webbinarer som organisationen ämnar genomföra under 2021.

Arbetsprogrammet finns att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats..

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter