Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Här finns CEER:s arbetsprogram för 2021

I mitten av januari publicerade CEER* sitt arbetsprogram för 2021. I dokumentet går att läsa om de aktiviteter CEER planerar att genomföra under året.

Arbetet som planeras i CEER det här året är dels kopplat till implementeringen av Ren energipaketet, dels till CEER 3D-strategy 2019–2021 som beslutades 2019.

I fokus 2021

CEER kommer under 2021 att fortsätta vara en central samarbetsorganisation för energitillsynsmyndigheterna i Europa med målsättningen att utveckla en effektiv och väl fungerande el- och gasmarknad i Europa som bygger på konkurrens, säkerhet och hållbarhet. Den rådande pandemin i och med Covid-19 har påverkat arbetsprogrammet för 2021, men även fortsatt ligger stort fokus på konsument- och slutkundsmarknadsfrågor.

Ei:s roll

Energimarknadsinspektionens (Ei) är en av medlemmarna i CEER och Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson har under de senaste åren varit en av CEER:s vicepresidenter samt ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med konsument- och slutkundsmarknadsfrågor men hennes mandatperiod är nu slut. Ei fortsätter däremot sitt deltagande i både arbetsgrupper och övriga aktiviteter.

I arbetsprogrammet finns en kort beskrivning av och en tidplan för de rapporter, konferenser, workshops och webbinarer som organisationen ämnar genomföra under 2021.

Arbetsprogrammet finns att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter