Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:16:50

NordREG har publicerat sin årliga statusrapport för 2020

NordREG* publicerar varje år en statusrapport, där samarbetet mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna redovisas.

Året 2020 har varit ett intensivt år och trots covid-19 har samarbetet fungerat väl och tillsynsmyndigheterna har fullföljt de aktiviteter som var planerade. Fokusområden har varit att implementera EU-regelverk på grossistmarknaden och fortsätta samverka för att skapa likvärdiga villkor på elmarknaden i Norden.

Exempelvis har NordREG arbetat med slutkundsmarknaden, nätreglering och efterfrågeflexibilitet. Alla dessa områden har även en viktig roll i genomförandet av Ren energipaketet.

Utifrån NordREGs vision och strategi har 2020 års arbete utgått från 7 prioriteringar:

  1. Implementering av Ren energi paketet och att säkerställa en gemensam grund för införande av regelverket.
  2. Fortsatt arbete med införandet av EU-förordningarna för förhandstilldelning, kapacitetstilldelning, balanshållning avseende el, nätanslutningar, drift av elöverföringssystem, efterfrågeflexibilitet och högspänd likström.
  3. Fortsatt samarbete och koordinering av arbetet för en gemensam nordisk slutkundsmarknad med rätt förutsättningar för elkunderna.
  4. Samarbete och koordinering av arbetet med flexibilitetsfrågor med fokus på det som avses i Ren energipaketet.
  5. En nära dialog med nordiska transmissionsnätsoperatörer (TSO) i frågor som rör den inre marknaden.
  6. Fördjupa det nordiska arbetet inom CEER** och ACER***.
  7. Utveckla det strategiska och löpande samarbetet inom NordREG. NordREG:s statusrapport 2020 Länk till annan webbplats..

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

***ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter