Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:11:43

Avvikelsebesluten för samtliga elnätsföretag är klara

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat alla avvikelsebeslut för elnätsföretagen, det vill säga vilket belopp som kommer att påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Avvikelsebesluten innebär att Ei har jämfört intäkterna för tillsynsperioden 2016–2019 med omprövningsbeslutet efter tillsynsperioden och tilläggsbeslutet för 2016–2019.

Resultatet av denna jämförelse innebär att Ei har beslutat om det belopp som kommer påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Ei har fattat beslut för 168 elnätsföretag*.

Fem elnätsföretag tog ut större intäkter än vad den totala intäktsramen under 2016–2019 medgav och får därmed en minskad intäktsram för 2020–2023. Två av dessa företag får även ett överdebiteringstillägg som ytterligare minskar intäktsramen för 2020–2023.

Tjugo företag får varken något belopp att föra över eller en minskad intäktsram för 2020–2023. Resterande företag får ett belopp att föra över till tillsynsperioden 2020–2023.

Besluten, i 2018 års prisnivå, innebär att lokal- och regionnäten får föra över cirka 8 miljarder kronor till tillsynsperioden 2020–2023. Dessa elnätsföretags intäktsramar uppgick ursprungligen totalt till cirka 168 miljarder kronor.

Mer än hälften av elnätsföretagen har överklagat sina avvikelsebeslut.

*Avvikelsebeslut för ytterligare tre företag kommer fattas när pågående domstolsprocesser är avgjorda.

Kontaktuppgifter
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Pia Nurmi
Enhetschef

016-16 27 58

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter