Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:26:58

ACER har publicerat sitt arbetsprogram för 2021

I slutet av december publicerade ACER* sitt arbetsprogram för 2021. Implementering av Ren energipaketet och utmaningar kopplade till infrastruktur och reglering är några av de områden som ACER kommer att prioritera under året.

Nu finns ACER:s plandokument för 2021-2023 publicerat på organisationens webbplats. Dokumentet innehåller även ett arbetsprogram för 2021.

De områden som ACER angett som prioriterade under 2021 är:

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter