Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:50:38

Nytt regeringsuppdrag: Se över reglerna om intäkter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett nytt uppdrag av regeringen. Uppdraget ska redovisas senast den 13 april 2021 och handlar om att se över regleringen av naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till en förgasningsanläggning.

En utgångspunkt i det uppdrag som Ei nu har fått är att regleringen av naturgasföretagens intäkter i större utsträckning harmoniserar med motsvarande reglering när det gäller intäkter från elnätsverksamhet.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 13 april 2021.

Regeringsuppdraget finns att läsa på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter