Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Ei har besvarat remiss om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Ei har besvarat remiss om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu skickat in sitt svar på remissen Promemoria om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet till Infrastrukturdepartementet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter