Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:08:03

Utvärdering av den dansk-svenska grossistmarknaden för gas skjuts upp

Den danska tillsynsmyndigheten DUR och Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att skjuta upp utvärderingen av den dansk-svenska grossistmarknaden för gas som tidigare aviserats för 2020.

Utvärderingen skulle ha skett utifrån ACER:s* Gas Target Model som är ett visionsdokument för den europeiska gasmarknaden.

Det som analyseras i Gas Target Model är gasgrossistmarknadens funktion, försörjningstrygghet och gasens framtida roll.

ACER föreslår att de nationella tillsynsmyndigheterna inom EU gör en utvärdering av gasmarknaden var tredje år. Den senaste undersökningen av den dansk-svenska marknaden gjordes 2017, vilket innebär att en ny utvärdering skulle göras 2020.

Att utvärderingen nu skjuts upp beror på att den dansk-svenska grossistmarknaden för gas är under förändring. För det första är gasfältet Tyra i Nordsjön stängt från september 2019- till juni 2023 för underhåll. Det är en avgörande faktor eftersom gasfältet Tyra har varit den viktigaste försörjningskällan för svenska och danska gaskunder sedan 1987.

För det andra så antas den nya gasledningen Baltic pipe, när den står klar, få en stor påverkan på den dansk-svenska grossistmarknaden. Ledningen Baltic pipe beräknas vara i full drift den 1 oktober 2022.

Den danska (DUR) och den svenska tillsynsmyndigheten (Ei) föreslår därför att mer omfattande analyser av möjliga marknadsreformer bör vänta tills Baltic Pipe står klar och gasfältet Tyra har öppnat igen.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

In english:

Postponement of Danish-Swedish self-evaluation of gas-wholesale market

The Danish Utility Regulator (DUR) and the Swedish regulatory authority Energimarknadsinspektionen (Ei) have decided to postpone the joint self-evaluation of the Danish-Swedish wholesale markets for gas, which was expected this year.

The self-evaluation relates to the model (and metrics) proposed by the ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) in its European vision paper for the European gas market – The Gas Target Model (GTM).

The GTM focuses on gas wholesale market functioning, security of supply and the future role of gas. The GTM proposes that the national regulatory authorities of the EU member states carry out regular self-evaluations of their national wholesale markets for gas – ideally every third year. The latest joint Danish-Swedish self-evaluation took place three years ago in 2017, hence the expected update this year.

The postponement is due to the fact that the Danish-Swedish wholesale markets for gas are undergoing significant changes. First, the offshore Tyra gas field in the North Sea is shut down from September 2019 to June 2023 in order to be redeveloped. This is crucial, because the Tyra gas field has been the most important source of supply for Danish and Swedish gas consumers since 1987.

Second, the Baltic Pipe is expected to have a significant impact on the Danish-Swedish wholesale markets for gas. The Baltic Pipe is currently expected to be fully operational as of the 1st of October, 2022.

DUR and Ei therefore suggest that a more extensive analysis of possible market reforms of the Danish-Swedish market should await the completion of the Baltic Pipe Project, as well as the reopening of the Tyra gas field.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter