Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:07:56

Dags för elnätsföretag att rapportera in nätavgifter till Ei

Elnätsföretagen ska varje år rapportera in sina nätavgifter (tariffrapporter) till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista datum för inrapportering är den 31 januari 2021.

Innan jul kommer alla elnätsföretag att få ett brev/föreläggande från Ei om att de ska rapportera in sina nätavgifter senast den 31 januari 2021.

I brevet/föreläggandet finns den praktiska information och de uppgifter som företagen behöver för inrapporteringen.

Jämfört med förra året har inga stora förändringar skett vad gäller inrapporteringen, förutom att antal mätintervaller har ändrats till antal mätvärden per månad. Mer om förändringen finns i handboken för inrapportering av nätavgifter på sidan 12.

Handboken samt länk till inrapporteringssystemet NEON.

Kontaktuppgifter
Nätavgifter
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter