Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:30:07

Välkommen till seminariet Nätavgifter för mindre produktionsanläggningar - översyn av regelverket

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med ett regeringsuppdrag som handlar om att se över och analysera regelverket och de ekonomiska förutsättningarna för vissa mindre elproduktionsanläggningar.

Ei ska inom ramen för uppdraget leverera en översyn av det nuvarande regelverket för mindre produktionsanläggningar och vid behov lämna förslag på ändringar i ellagen 4 kap. 10 §. För denna del av uppdraget har Ei som mål att presentera:

  • en översikt av de kostnader och nyttor som finns relaterade till småskalig lokal produktion samt en beskrivning av hur dessa kan prissättas på ett effektivt sätt.
  • en översikt av hur inmatningstariffer är utformade idag och vilka konsekvenser nuvarande undantagsregel har.
  • en utvärdering av de förslag som presenteras i uppdragsbeskrivningen, en höjning av den nuvarande gränsen på 1 500 kW till 2 300 kW, alternativt en nedre gräns med en linjär anpassning av effektgränser upp till en lämplig nivå.

Utöver översynen av nätavgifterna ska Ei göra en lönsamhetsanalys för ägare av vissa produktionsanläggningar med tidiga investeringar inom certifikatsystemet. Ei ska vid behov lämna förslag till ytterligare ekonomiska stödåtgärder under en lämplig tidsperiod.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 mars 2021.

Välkommen till vårt seminarium i januari

Den 26 januari håller vi ett seminarium där vi berättar mer om projektet. Det finns också utrymme för frågor.

Program

  • Introduktion och välkomnande
  • Information om projektet
  • Bakgrund till regeln och regelns utformning
  • Nulägesanalys av undantagsregeln
  • Ekonomiska förutsättningar för den tidiga vindkraften
  • Förslag framåt
  • Avslutande frågor

Tid: tisdagen den 26 januari klockan 09.00-12.00.
Målgrupp: producenter, elnätsägare och kundrepresentanter

Det går inte längre att anmäla sig till detta seminarium.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter