Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:14:19

Tre beslut om modernisering av kraftproduktionsmodul

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat tre beslut med anledning av ombyggnad av kraftproduktionsmoduler. Besluten är fattade enligt regler i EU-förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG).

I slutet av november fattade Ei tre beslut enligt EU-förordningen RfG. RfG och Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2 gäller för nya kraftproduktionsmoduler. Även befintliga kraftproduktionsmoduler av typ C och D omfattas av reglerna om de ändras i sådan omfattning att det krävs ett nytt anslutningsavtal. En kraftproduktionsmodul av typ C har en maximal kontinuerlig effekt om minst 10 MW. En kraftproduktionsmodul av typ D har antingen en maximal kontinuerlig effekt om minst 30 MW eller är ansluten till en spänning om minst 110 kV.

Det är Ei som, efter att nätföretaget först gjort en egen bedömning och meddelat Ei, beslutar om omfattningen av ombyggnaden är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs och, vid en sådan ombyggnad, vilka bestämmelser i RfG som ska tillämpas efter ombyggnaden.

Innebörden av Ei:s beslut i de tre ärendena är följande:

  • Hammarforsen G3, G4 och G5 ska efter ombyggnaden tillämpa samtliga regler i RfG utom två: Krav om längsta tillåtna inledande fördröjning (t₁) om 2 sekunder till följd av en stegformig ändring av frekvensen som fastslås i artikel 15.2 d iii i RfG och kravet om felbortkopplingstid (tclear) om 0,20 sekunder som följer av artikel 16.3 a i RfG och som anges i 3 kap. 35 och 40 §§ i Energimarknads-inspektionens föreskrifter (EIFS 2018:2) om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av generatorer. (ärendenummer 2020-101930).
  • Rengård G1 ska efter ombyggnaden tillämpa samtliga regler i RfG utom ett: Kravet om felbortkopplingstid (tclear) om 0,20 sekunder som följer av artikel 16.3 a i RfG och som anges i 3 kap. 35 och 40 §§ i Energimarknads-inspektionens föreskrifter (EIFS 2018:2) om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av generatorer. (ärendenummer 2020-102269).
  • Harrsele G1, G2 och G3 ska efter ombyggnaden tillämpa samtliga regler i RfG (ärendenummer 2020-103136).

Besluten och mer information

Mer information om EU-förordningen RfG samt besluten.
Besluten finns under rubriken: Regler för befintlig kraftproduktionsmodul som byggs om

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter