Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:28:32

EU-konsultation om gasförordningen

EU-kommissionen bjuder in till en skriftlig konsultation om utvecklingen av nätföreskrifterna för gas.

Enligt förordning 715/2009, Art 6(1)[1] ska kommissionen, i samråd med ENTSOG* och andra berörda intressenter, varje år ta fram en lista med prioriteringar över förbättringsområden för utvecklingen av nätföreskrifterna för gas.

Nu ska en prioriteringslista för nätföreskrifter och riktlinjer för 2021 och framåt tas fram och intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 29 januari 2021.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *ENTSOG är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för gas. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Gas.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter