Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:08:17

Nu fattar Ei beslut om vilket belopp som kommer att påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första avvikelsebesluten för elnätsföretagen, det vill säga vilket belopp som kommer att påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Avvikelsebesluten innebär att Ei jämför intäkterna för tillsynsperioden 2016–2019 med omprövningsbeslutet efter tillsynsperioden och tilläggsbeslutet för 2016–2019. Resultatet av denna jämförelse innebär att Ei kommer att besluta om det belopp som kommer påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Ei fattar besluten löpande och räknar med att avvikelsebesluten för alla cirka 170 elnätsföretag är fattade i januari-februari nästa år.

Beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter