Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:02:54

EU-kommissionen har tagit fram strategi för havsbaserad förnybar energi

Europeiska kommissionens presenterade i december 2019 sin färdplan Den europeiska gröna given. Inom ramen för den gröna given avser kommissionen att ta fram strategier och lagstiftning de kommande åren. Nu har kommissionen publicerat en strategi för havsbaserad förnybar energi.

För att uppnå målet som föreslås i strategin krävs samarbete mellan alla berörda parter: medlemsstater, regioner, EU-medborgare, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och alla sjöanvändare framför allt industrin för förnybar energi till havs och fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Därför kommer kommissionen under 2021 att anordna en så kallad hög-nivåkonferens om europeisk havsbaserad förnybar energi, som sammanför medlemmar i befintliga regionala samarbetsformat.

Samarbete

Kommissionen kommer också att inrätta en praxisgrupp för experter från offentliga myndigheter, intressenter och forskare för att analysera, utvärdera och övervaka de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av havsbaserad förnybar energi på den marina miljön och den ekonomiska verksamheten som är beroende av den.

Kommissionen har som avsikt att underlätta gränsöverskridande samarbete och kommer därför att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att integrera målen för utveckling av förnybar energi till havs när medlemsstaterna utvecklar sina nationella marina planer. Kommissionen har som uppgift att säkerställa enhetlighet och att de marina planerna anpassas till långsiktig utveckling av havsbaserat förnybart. Detta kommer att redovisas i kommissionens rapport om nationella planer som ska tas fram till 2022.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter