Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 18:08:58

Välkommen till samverkansmöte om fastställandet av värdet av förlorad last (VoLL)

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till ett möte den 7 december klockan 14.00 om fastställandet av värdet av förlorad last (VoLL) enligt art. 11 i elmarknadsförordningen (2019/943). Mötet sker digitalt.

Ei har fått i uppdrag av regeringen att senast den 26 februari 2021 föreslå en tillförlitlighetsnorm i enlighet med artikel 25.2 i elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. VoLL används tillsammans med kostnaden för ny resurs (CONE) vid beräkning av tillförlitlighetsnormen.

Vid fastställandet av VoLL ska tillsynsmyndigheterna tillämpa den metod som avses i artikel 23.6 i elmarknadsförordningen (metoden). VoLL tas fram genom att värdera olika kundkategoriers kostnader av elavbrott. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) fattade beslut om metoden den 2 oktober 2020.

Möjlighet att lämna synpunkter på metod och Ei:s överväganden

På mötet kommer vi gå igenom metoden och framtagandet av VoLL. Syftet med mötet är att informera om arbetet, och inhämta synpunkter på metoden och på de överväganden som Ei gjort vad gäller framtagandet av VoLL. Du som deltagare kan antingen lämna dina synpunkter på mötet eller skicka dem till oss senast en vecka efter mötet.

Anmälan

När: mötet är den 7 december klockan 14.00-15.30.

Anmäl: Anmälningstiden för detta möte har löpt ut.

Du som anmäler dig kommer senare få ett mejl med länk till mötet. Vi kommer också skicka ut underlag och information om hur du skriftligen lämnar dina synpunkter.

Välkommen!

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter