Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:07:24

Enkät om risksäkring på den nordiska elmarknaden – sista svarsdag 19 november

Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillsynsmyndigheterna i Danmark och Norge ska bedöma om elmarknaden ger tillräckliga möjligheter till risksäkring. Nu finns en möjlighet för alla marknadsaktörer att svara på frågor om risksäkring på elmarknaden i en webbenkät. Enkäten är öppen till och med 19 november.

I enlighet med artikel 30 i Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet ska tillsynsmyndigheterna utvärdera och bedöma om det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i deras respektive elområden. Om möjligheterna bedöms vara otillräckliga kan tillsynsmyndigheterna besluta att det ska införas ytterligare risksäkringsprodukter på marknaden.

Som en del av utvärderingen har tillsynsmyndigheterna anlitat Thema Consulting Group för att genomföra en undersökning av risksäkringsstrategier och bilateral risksäkring på den nordiska elmarknaden.

För att säkerställa att undersökningen avspeglar marknadsaktörernas behov och erfarenhet uppmanas alla marknadsaktörer med intresse för risksäkring på den nordiska elmarknaden att delta i en kort webbenkät.

Om enkäten

För att svara på enkäten behöver du uppge organisation och e-postadress men alla svar som publiceras i den slutgiltiga rapporten kommer vara anonymiserade.

Thema Consulting Group kommer dela enkätsvaren med Ei samt de norska och danska tillsynsmyndigheterna. Kommersiellt känslig information kommer inte göras tillgänglig för tredje part och den publicerade rapporten kommer vara anonymiserad.

Att besvara enkäten beräknas ta 2–15 minuter och deltagarna kommer få en kopia av den anonymiserade slutgiltiga rapporten. Intresserade marknadsaktörer kan också komma att bli kontaktade för vidare intervjuer.

Svarstiden för enkäten har löpt ut.

Enkäten täcker:

  • Marknadsaktörernas åsikter kring tillräckligheten av prissäkringsmöjligheter
  • Marknadsaktörernas tankar kring möjliga förbättringar av prissäkringsmöjligheterna
  • Vilka instrument som marknadsaktörer använder för att säkra elprisrisken samt hur dessa kombineras
  • Marknadsaktörernas erfarenhet av transaktionskostnader och tillgång till information för prissäkring.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter