Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:37:00

Internationell rapport om infrastruktur för elöverföring

I slutet av oktober publicerade CEER* rapporten CEER Status Review Report on Regulatory Frameworks for Innovation in Electricity Transmission Infrastructure – en statusrapport om regelverk för innovation inom infrastruktur för elöverföring.

På Energy Infrastructure Forum, som arrangerades av EU-kommissionen 2019, uppmanades energitillsynsmyndigheter att granska sin nationella lagstiftning och praxis när det gäller innovation. Detta skulle göras mot bakgrund av rekommendationerna i en konsultstudie.

Granskningen har nu resulterat i en rapport från CEER som visar att det saknas formella definitioner av innovation i många länders regelverk. Rapporten visar också att innovation inom elöverföring framför allt stöds indirekt genom regelverket i allmänhet och/eller genom vissa specifika incitament för nätverksprestanda.

Rapporten identifierar flera faktorer som försvårar lagstiftning som ska gynna innovationer i vissa länder, till exempel bristen på befogenheter för vissa energitillsynsmyndigheter att genomföra vissa beslut om tariffer och bristande befogenheter för energitillsynsmyndigheter i fråga om nätverksutvecklingsplaner.

Rapporten konstaterar att:

  • Det är viktigt att ge de energitillsynsmyndigheter tillräcklig kontroll över tariffinställningen och
  • Nationella energitillsynsmyndigheter bör ha befogenhet att godkänna och ändra de nationella utvecklingsplanerna för överföringsnät.

För svensk del handlar rekommendationerna om att införa tariffregler som speglar de totala kostnaderna för nätverksamheten (TOTEX) och inte bara kapitalkostnaderna (CAPEX), för att tariffstrukturen inte nödvändigtvis ska ge incitament att lösa problem genom att i första hand bygga nya ledningar.

Rapporten CEER Status Review Report on Regulatory Frameworks for Innovation in Electricity Transmission Infrastructure finns publicerad på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella energitillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter