Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:06:25

Välkommen att lämna dina synpunkter på konsultrapport om oberoende aggregatorer

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med att ta fram förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Ren energipaketets krav vad gäller oberoende aggregering. Som ett led i detta arbete har Ei anlitat konsultföretaget DNV-GL för att genomföra en analys av olika modeller för balansansvar för oberoende aggregatorer. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter till Ei på det som framförs i rapporten.

Konsultrapporten beskriver ett antal modeller för aggregering och analyserar djupare tre modeller för oberoende aggregering. Vi är särskilt intresserade av aktörernas syn på konsekvenser för aktörerna av de olika modellerna. Vi tar gärna emot skriftliga synpunkter på materialet fram till den 25 november. Konsultrapporten är skriven på engelska på grund av att vi samarbetar med andra nordiska tillsynsmyndigheter.

Här kan du ta del av konsultrapporten. Pdf, 1.6 MB.

Bakgrund

Enligt elmarknadsdirektivet ska Sverige införa ett regelverk för oberoende aggregatorer senast 18 månader efter det att elmarknadsdirektivet beslutades i juni 2019. Ramarna för Ei:s arbete sätts av reglerna i elmarknadsdirektivet. Vi vill särskilt lyfta fram följande artiklar i direktivet som styr hur vi kan implementera ett regelverk för oberoende aggregering.

  • I artikel 2.19 definieras oberoende aggregator som en marknadsaktör som deltar i aggregering och som inte är ansluten till kundens leverantör.
  • Enligt artikel 17.3d så ska marknadsaktörer som deltar i aggregering vara ekonomiskt ansvariga för de obalanser de orsakar i elsystemet.
  • Enligt artikel 17.1 så behöver även regelverket tillåta oberoende aggregering på alla marknader.

Den modell Ei kommer att föreslå för balansansvar för oberoende aggregatorer måste uppfylla dessa krav.

Det är i sammanhanget viktigt att betona att så kallad icke-oberoende aggregering är och fortsatt kommer att vara tillåten. Ei:s arbete syftar till att möjliggöra även oberoende aggregering.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter