Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:02:16

Välkommen till workshop om styrande principer för tekniskt utförande av en ledning

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till en workshop om styrande principer för teknikval. Workshopen riktar sig till nätägare, it-systemtillverkare, markkabel- och luftledningstillverkare, samt forskare och referenspersoner inom området.

Workshopen sker inom ramen för Ei:s utredning, som har det primära syftet att identifiera och beskriva styrande principer för teknikval vid utbyggnad av regionnät och transmissionsnät. Målsättningen är att utredningen ska ge en objektiv beskrivning av de möjligheter och begränsningar som kan styra valet av tekniskt utförande på enskilda ledningar, och den utrustning som finns tillgänglig för att hantera och kompensera för olika typer av begränsningar.

Program

09.00
Välkomna, Johanna Rosenlind, Ei
Presentation och reflektioner från intervjuer med elnätsföretag, Ronja Beijer Englund och Andreas Cronsioe, WSP

09.15
Workshop - presentation av dagens case, Anna Nordling och Jonas Rune, WSP

09.20
Workshop – del 1

10.00 - Paus

10.10
Workshop – del 2

10.50
Perspektiv om tillståndsprocessen, Jonas Rune, WSP

11.05
Inspel från extern aktör

11.20
Avslutning och summering, Anna Nordling, WSP och Johanna Rosenlind, Energimarknadsinspektionen

Tid: den 3 december klockan 09.00-11.30.

Plats: digitalt via Zoom. Länk till mötet skickas ut eftermiddagen den 2 december.

Anmälningstiden har löpt ut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter