Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:36:22

Nu kan du lämna synpunkter på ACER:s arbetsprogram 2022

ACER* har tagit fram ett förslag på arbetsprogram för 2022. Nu finns möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Arbetsprogrammet beskriver de områden som ACER vill fokusera på under 2022 och till och med den 10 november 2020 har intressenter möjlighet att lämna synpunkter och ge input till ACER.

Programmet ska vara klart för utskick till EU:s institutioner i slutet av januari 2021.

Arbetsprogrammet är uppdelat i sex områden som i sin tur har underaktiviteter. Områdena som prioriteras är:

  • Marknadsintegritet och transparens
  • Marknadsövervakning och uppförande
  • Den interna elmarknaden
  • Den interna gasmarknaden
  • Gemensamma aktiviteter för marknadsövervakningen av el och gas
  • Infrastruktur och leveranssäkerhet

Utkastet till ACER:s arbetsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Synpunkterna ska skickas in till ACER senast den 10 november 2020.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter