Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:56:30

Karin Alvehag – ny avdelningschef för Konsumenträtt

I mitten av september tillträdde Karin Alvehag som ny chef för Energimarknadsinspektionens (Ei:s) avdelning för Konsumenträtt.

Karin Alvehag

– Det händer mycket spännande inom energiområdet just nu, inte minst i och med de nya reglerna i Ren energipaketet. Jag är glad att få vara med på den resan och ser fram emot att skapa goda förutsättningar för att vi på avdelningen tillsammans ska kunna stärka kundernas roll på energimarknaderna, säger hon.

Tidigare biträdande chef på Ei

Karin Alvehag har jobbat på Ei sedan 2013 och kommer närmast från rollen som biträdande avdelningschef på Ei:s avdelning för teknisk analys. I grunden är hon disputerad civilingenjör inom elkraftområdet och på Ei har hon arbetat med många frågor kopplade till efterfrågeflexibilitet och smarta elnät.

Fler val

I den nya rollen är det kundinformation, tillsyn över ellagens kundnära bestämmelser och regelutveckling inom konsumentområdet som gäller –ett område där det sker mycket just nu, inte minst med anledning av de nya bestämmelserna i den europeiska lagstiftningen på energiområdet (Ren energipaketet).

I Ren energipaketet nämns exempelvis begrepp som medborgarenergigemenskaper, aggregatorer och gemenskaper för förnybar energi. Nya marknadsaktörer innebär att konsumenterna får ökade valmöjligheter.

– Vi kommer se stora förändringar på elmarknaden och som konsument kommer man att mötas av fler val när nya aktörer erbjuder sina tjänster. Då blir det ännu viktigare med en bra kundinformation som bidrar till att man som kund kan göra aktiva och medvetna val och vara en del av energiomställningen, säger Karin Alvehag

Stärkta rättigheter för elanvändare

Många av de kundbestämmelser som idag finns i ellagen föreslås utvidgas, exempelvis inom området avtalsinformation, från att bara gälla konsumenter till att gälla alla elanvändare.

– Det är en positiv förändring. Just nu ser vi till exempel problem med oschysst elförsäljning som bland annat riktar in sig på småföretagare som idag inte har samma rättigheter som konsumenterna varken i ellagen eller enligt de allmänna konsumentskyddande lagarna. Den utvecklingen är mycket allvarlig och det påverkar förtroendet för elmarknaden. Just oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden är ett område vi kommer att titta närmare på framöver, både utifrån de möjligheter vi har idag och de möjligheter som den nya lagstiftningen för med sig, säger Karin Alvehag.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter