Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:31:02

Ei har ändrat mätföreskrifterna för naturgas

Ei har uppdaterat Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar genom ändringsföreskrifter EIFS 2020:3.

Energiinnehållet i den gas som överförs i det svenska naturgasnätet varierar geografiskt och över tiden. För att priset på naturgas ska bli så rättvisande som möjligt tillämpar naturgasbranschen sedan några år tillbaka en metod för avräkning och debitering som innebär att gasnätet delas in i värmevärdesområden och att ett värmevärde tas fram per område, i stället för ett värmevärde för hela gasnätet.

Ei fastställer i och med denna ändring en redan existerande praxis på naturgasmarknaden.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2020.

I listan med Ei:s föreskrifter hittar du ändringsföreskrifterna och den konsoliderade versionen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter