Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:52:40

Ny europeisk vision för energikonsumenter

CEER* antog i mitten av oktober en ny vision för energikonsumenter tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC.

Visionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar närmast sikte på år 2030, men ligger även i linje med EU:s långsiktiga mål om ett hållbart och klimatneutralt energisystem år 2050. CEER och BEUC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. betonar i den nya visionen att omställningen av energisystemet ska kombineras med ett starkt konsumentskydd.

CEER och BEUC förnyar därmed sin tidigare vision från 2012 som siktade på utvecklingen fram till år 2020. Mycket av det som fanns beskrivet i den tidigare visionen är fortfarande relevant och aktuellt att arbeta mot. Det handlar bland annat om att europeiska energikunder ska ha tillgång till:

  • Tillförlitliga leveranser av energi,
  • Energieffektiv teknik där kostnaderna för omställningen av energisystemet fördelas rättvist,
  • Enkel och tydlig information och rådgivning samt
  • Effektivt konsumentskydd i kombination med en öppen och transparent prissättning.

I den nya visionen betonas även vikten av att skydda resurssvaga konsumenter för att ingen ska missgynnas av omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter