Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:22:16

ACER bjuder in till samråd gällande produktförslag i dagen före-kopplingen

Den europeiska tillsynsmyndigheten ACER* bjuder in till samråd rörande förslaget om produkter som kan beaktas av alla nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO) i dagen före-kopplingen.

Samrådet genomförs i enlighet med artikel 40 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som trädde i kraft 2015.

Detta samråd riktar sig till tillsynsmyndigheter, nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem. I syfte att fatta ett välgrundat beslut om det föreslagna produktförslaget önskar ACER få in synpunkter från alla intressenter. Alla berörda parter uppmanas att lämna in sina synpunkter senast den 27 oktober 2020.

Till samrådet på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter