Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:25:05

Ei har startat projekt för utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) har genom en ändring av regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att arbeta strategiskt och operativt med smarta elnät. Ei har nu startat ett projekt för den del av uppdraget som handlar om att utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät. Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 maj 2021.

I uppdraget ingår att jämföra kostnader och nyttor av smarta elnät med andra alternativ, och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället.

Projektet befinner sig just nu i en kunskapsinhämtningfas, såväl när det gäller samhällsekonomisk metod som att bredda kunskaperna om smarta elnät och vad de gör. Projektet inventerar också olika scenarier.

– Syftet med denna fas är att vaska fram de frågeställningar som vi behöver jobba vidare med för att besvara frågorna i uppdraget på ett bra sätt. Det är både en metodmässig och en praktisk utmaning att fånga såväl kostnader som nyttor av smarta elnät. I första hand tror vi att analysen behöver fokusera på den kvalitativa beskrivningen av kostnader och nyttor. Sedan vill vi förstås också komma så långt som möjligt med att kvantifiera dem, berättar projektledare Therése Karlsson.

Är du intresserad av projektet

Vi kommer att lägga ut relevanta konsultstudier som genomförs inom ramen för projektet här på ei.se. Här kommer vi även kommunicera projektets publika aktiviteter. Vi planerar exempelvis för åtminstone ett seminarium.

Kontaktuppgifter
Therése Karlsson
Analytiker

016-16 27 81

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter