Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:24:40

NordREG publicerar ny metod för att undersöka risksäkringsmöjligheterna på den nordiska elmarknaden

De nordiska tillsynsmyndigheterna för energi har tagit fram en metod för att undersöka om det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i nordiska elområden.

Metoden har tagits fram av de nordiska tillsynsmyndigheterna för att kunna genomföra en bedömning i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet.

Metoden och mer information finns på NordREG:s* webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter