Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:16:06

Nu bildas en ny elnätsorganisation på EU-nivå

I slutet av augusti beslutade ACER* att ställa sig bakom bildandet av en ny elnätsorganisation på EU-nivå för distributionsnätsföretag.

Beslutet har sin bakgrund i Ren energipaketet från 2019 och den nya EU -organisationen syftar bland annat till att stärka samarbetet mellan de europeiska elnätsföretagen på distributionsnivå. Målet är att den nya organisationen ska finnas på plats våren 2021.

Organisationens uppdrag är att vara en expertenhet och arbeta för EU:s gemensamma intressen, öka effektiviteten i distributionsnätet och ha ett nära samarbete med ENTSO-E, som är transmissionsnätsföretagens europeiska organisation.

En central uppgift för organisationen blir att delta i utformningen av nya regler rörande elnätsdistribution. När det gäller uppgiften att delta i utformningen av regelverket inom energiområdet kan det handla om regler om efterfrågeflexibilitet, digitalisering, cybersäkerhet och integrering av förnybara energikällor.

Medlemskap

Planen är att organisationen ska finnas på plats våren 2021. Men redan nu kan registrerade distributionselnätsföretag i Europa ansöka om medlemskap.

För medlemskap behöver aktören vara ett distributionsnätsföretag på elmarknaden enligt de regler som gäller i medlemsländerna (eller regler för icke-medlemsländer som deltar på den europeiska inre elmarknaden genom European Econiomic Agreement (EEA) eller har en bilateral överenskommelse med EU och ska implementera relevant EU-energilagstiftning).

I skrivande stund är det cirka 160 registrerade medlemmar.

Mer information finns på The EU DSO Entity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter