Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 18:05:08

EU-kommissionen bjuder in till samråd om havsbaserad förnybar energi och energiskattedirektivet

Nu finns möjlighet att komma med synpunkter på energiskattedirektivet och på strategin för havsbaserad förnybar energi. Det är EU-kommissionen som bjudit in till samråd i dessa frågor.

EU satsar på att återuppbygga den europeiska ekonomin för att främja återhämtning efter coronapandemin. EU:s gröna giv ska vara en motor för en hållbar tillväxt och investeringar i energisektorn är en viktig del. Havsbaserad förnybar energi innebär energi från exempelvis vågor, tidvatten och vind.

Strategin för havsbaserad förnybar energi anger riktlinjer för hur man bäst kan öka produktionen och användandet av denna energiform, för att uppnå klimatneutralitet 2050.

Samrådet om strategi för havsbaserad förnybar energi pågår till och med den 24 september 2020.

Samrådet om strategi för havsbaserad förnybar energi på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samråd om energiskattedirektivet

Det andra samrådet handlar om EU:s gröna giv och översynen av energiskattedirektivet. Sista svarsdag är den 14 oktober.

Som en del av arbetet med EU:s gröna giv (the European Green Deal) sker en översyn av energiskattedirektivet. Energiskattedirektivet fokuserar på miljöfrågorna. Genom att ha väl utformade skatter går det att få en direkt påverkan genom prissignaler samt ge incitament för ett förnybart förhållningssätt hos producenter, användare och konsumenter. Det nya energiskattedirektivet innehåller förslag som innebär minskad användning av fossila bränslen, för att uppnå klimatneutralitet och en hållbar ekonomi i EU.

Samrådet om energiskattedirektivet på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter