Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:27:19

Ei arbetar med att ta fram förslag till hur en oberoende aggregatormodell kan genomföras i Sverige

Under våren beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga nordiska tillsynsmyndigheter i NordREG* om ett antal rekommendationer som ska möjliggöra en gemensam oberoende aggregatormodell i Norden. Nu arbetar Ei med att ta fram förslag till de lagändringar som behövs i Sverige för att genomföra NordREG:s rekommendationer. Ei planerar att lämna lagförslagen till Infrastrukturdepartementet i slutet av året.

Enligt elmarknadsdirektivet ska Sverige införa ett regelverk för oberoende aggregatorer senast 18 månader efter det att elmarknadsdirektivet beslutades i juni 2019. Ei lämnade redan i februari 2020 ett förslag till regeringen om hur bestämmelserna i ellagen kan kompletteras för att uppfylla EU:s krav. För närvarande bereds Ei:s förslag i regeringskansliet.

Under våren 2020 tog Ei och de övriga nordiska tillsynsmyndigheterna i NordREG beslut om ett antal rekommendationer om hur en oberoende aggregatormodell bör fungera i Norden. Ei:s arbete med NordREG:s rekommendationer utgör nästa steg och Ei behöver därför ta fram lagförslag som skiljer sig från dem som vi lämnade i februari.

Ett projekt med flera viktiga frågeställningar

NordREG lämnar inte lagförslag på nationell nivå, utan det är istället upp till varje nordiskt land.

– Vi har startat ett projekt med målet att arbeta fram de lagförslag som behövs för svensk del så att oberoende aggregering kan ske enhetligt i Norden enligt NordREG:s rekommendationer. Vårt projekt ska också utreda konsekvenserna av att införa rekommendationerna, säger projektledare Karin Tvingsjö.

Projektet kan utöver ändringar i ellagen behöva föreslå ändringar i regler om mätning, beräkning och rapportering.

– Det är en av frågorna i projektet, om vi behöver föreslå ändringar även i mätförordningen, och andra förordningar. En annan viktig fråga är den om flera balansansvariga i samma punkt – hur skulle det kunna fungera. En tredje knäckfråga är utvecklingen av metod för kompensation för obalanser, om vi ska ha en sådan kompensation och hur den i så fall ska se ut, berättar Karin.

Är du intresserad av projektet - seminarium i höst

Just nu arbetar projektet med att upphandla en konsult som ska lämna en rapport till Ei i mitten av oktober. Konsulten ska bland annat utvärdera olika modeller för balansansvar för aggregatorer och kompensationsmekanismer för obalanser.

Ei kommer också att bjuda in till ett seminarium senare i höst. Då kommer det finnas möjlighet att komma med synpunkter och inspel. Vi kommer att lägga in inbjudan till detta seminarium här på ei.se.

Ei ska lämna lagförslagen i form av en rapport till Infrastrukturdepartementet i slutet av året.

NordREG:s rekommendationer för genomförande av en oberoende aggregatormodell i Norden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter