Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:26:42

Samråd om undantag från 15 minuters avräkningsperiod

Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) som gäller undantag från 15 minuters avräkningsperiod. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts ansökan. Synpunkter ska skickas till Ei senast den 14 september 2020.

Enligt artikel 53(1) i förordning (EU) 2017/2195 (EB) ska alla systemansvariga för överföringssystem från den 18 december 2020 tillämpa avräkningsperiod för obalanser på 15 minuter i alla planeringsområden.

Den 16 juni 2020 lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Ei om undantag från kravet 15 minuter avräkningsperiod enligt artikel 62(2) (d) i förordningen. Enligt ansökan ska undantaget gälla till den 22 maj 2023.

Här är ansökningshandlingarna

Samrådet är avslutat. Kontakta Ei om du vill ta del av handlingarna i efterhand.

Synpunkter senast 14 september

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts ansökan om undantag.

Synpunkter skickas till Registrator och märks med diarienummer 2018–100294.

Sista dag att lämna synpunkter är den 14 september 2020.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter