Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:49:15

Föreskrifter om mätning av naturgas på remiss med sista svarsdag den 9 september

Energimarknadsinspektionen (Ei) uppdaterar nu Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar. Vill du lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna kan du göra det till och med den 9 september.

Skälet till uppdateringen är att gasbranschen sedan 2016 tillämpar en metod för avräkning och debitering som innebär att gasnätet delas in i värmevärdesområden. Endast ett bestämt värmevärde gäller i värmevärdesområdet, vilket innebär att kunderna betalar för den mängd energi de använt, och inte som tidigare för den volym gas de använt.

Genom ändringarna fastställer Ei en redan existerande praxis på naturgasmarknaden.

Ändringen i Ei:s föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar (EIFS 2014:8) förväntas träda i kraft den 2 november 2020.

Synpunkter senast 9 september

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Ei, senast den 9 september. Märk remissen (både i ämnesraden och eventuellt bifogade dokument) med diarienummer 2020–100890.

Dokument

Remisstiden har löpt ut. För att ta del av dokumenten i efterhand, var vänlig kontakta Ei.

Kontaktuppgifter
Lena Jaakonantti
Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

Tommy Johansson
Avdelningschef Energisystem

016-16 25 58

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter