Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:07:18

ACER hämtar in synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU

Den publika konsultationen är tillgänglig till och med den 24 augusti 2020 och riktar sig främst till aktörer på grossistenergimarknaden.

ACER* inhämtar synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU i enlighet med EU-förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) .

I regionen ingår förutom Sverige, även Estland, Finland, Lettland, Litauen och Polen.

Till konsultationen på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (informationen är på engelska)

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter