Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:18:27

Vägen framåt för en klimatneutral ekonomi

EU-kommissionen har antagit två strategier för att nå framtidens energisystem och förnybar vätgas.

Förnybar energi är en viktig del av EU-kommissionens återhämtningspaket "Next Generation EU" och den "europeiska gröna given". Investeringarna som planeras ska stimulera den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 krisen, genom ökad sysselsättning och stärka industrin.

Integrering av energisystem

Strategin för integrering av energisystem kommer att vara en möjliggörare för den gröna omställningen av energisektorn.

Ett integrerat energisystem (transport, industri, gas och byggnader) innebär att man ser systemet utifrån ett helhetsperspektiv och skapar kopplingar mellan olika energibärare, infrastruktur och användningsområden.

Strategin har tre pelare:

  • Ett mer cirkulärt energisystem
  • Direkt elektrifiering
  • Förnybara bränslen

Förnybar vätgas

Strategin för vätgas syftar till att bidra till en utfasning av fossila bränslen i sektorer som transport, industri, kraftproduktion och inom byggsektorn.

Vätgas kan vara en energilösning i sektorer som inte lämpar sig för elektrifiering och på så vis främja utfasningen av fossila bränslen och bidra till en välmående marknad.

Målet är att utveckla förnybar vätgas som till största delen produceras utifrån sol- och vindenergi.

Omställningen delas in i tre faser:

  • Mellan åren 2020 – 2024 kommer EU att stödja elektrolysanläggningar för förnybar vätgas som har en kapacitet på minst 6 GW, samt har en produktion på upp till en miljon ton förnybar vätgas.
  • Vätgasen behöver bli en del av EU:s integrerade energisystem. Under åren 2025 – 2030 är målsättningen att ha elektrolysanläggningar med kapacitet på minst 40 GW och produktion på upp till 10 miljoner ton förnybar vätgas.
  • Den sista etappen mellan åren 2030 – 2050 är målet att tekniken för förnybar vätgas ska vara utvecklad i den mån att den är mogen för en storskalig utbyggnad, i alla sektorer där det har varit svårt att fasa ut fossila bränslen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter