Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:57:50

Välkommen till workshops om tjänster för efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till två workshops om tjänster för efterfrågeflexibilitet. Workshop ett riktar sig till marknadsaktörer som erbjuder tjänster för efterfrågeflexibilitet och workshop två riktar sig till elnätsföretag.

Mötena sker inom ramen för Ei:s årliga uppdrag att sammanställa och publicera tekniska krav och/eller andra villkor i tillhandahållandet av tjänster för ändrad elförbrukning. De sker även inom ramen för vårt uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Workshop ett – för marknadsaktörer som erbjuder tjänster för efterfrågeflexibilitet

Syftet med workshopen är att ta del av och få möjlighet att diskutera hinder, utmaningar och framgångsfaktorer som marknadsaktörer upplever i samband med erbjudandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet.

Tid: den 17 september klockan 09.30-11.30.

Plats: digitalt via Teams. Teamslänk till mötet får du i ett mejl efter det att anmälningstiden gått ut. I mejlet hittar du också ett mer detaljerat program.

Sista anmälningsdag: den 10 september.

Det går inte längre att anmäla sig till detta evenemang.

Målgrupp för workshopen

Workshop ett vänder sig till marknadsaktörer som erbjuder tjänster för efterfrågeflexibilitet exempelvis energitjänsteföretag, aggregatorer och elhandelsföretag.

Workshop två – för elnätsföretag

Syftet med workshopen är att ta del av och få möjlighet att diskutera de tekniska krav och/eller andra villkor som ställs på tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet, vad nätföretagen ser för möjligheter och utmaningar med sådana tjänster samt få ökad förståelse för nätföretagens verksamhet i sammanhanget.

Tid: den 8 oktober klockan 09.30-11.30.

Plats: digitalt via Teams. Teamslänk till mötet får du i ett mejl efter det att anmälningstiden gått ut. I mejlet hittar du också ett mer detaljerat program.

Sista anmälningsdag: den 1 oktober

Det går inte längre att anmäla sig till detta evenemang.

Målgrupp för workshopen

Workshop två vänder sig till elnätsföretag.

Övriga synpunkter

Marknadsaktörer är välkomna att fram till och med den 30 oktober lämna inspel som berör ämnena som tas upp på respektive workshop.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter