Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:47:09

ACER och CEER föreslår ändringar för den transeuropeiska förordningen om energiinfrastruktur

Europeiska kommissionen har inlett en översyn av de gemensamma reglerna för utbyggnaden av el- och gasledningar mellan EU:s medlemsländer. Nu har ACER* och CEER** publicerat ett gemensamt dokument med inspel till översynen.

EU-kommissionen ser nu över den så kallade TEN-E-förordning som handlar om utbyggnad av el- och gasledningar mellan EU:s medlemsländer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer).

Nu har organisationerna ACER och CEER, där Ei ingår, tagit fram ett gemensamt dokument med förslag och inspel till den pågående översynen.

Bland annat handlar förslagen som ACER och CEER för fram om att anpassa regelverket för den gröna energiomställningen och att se över rollfördelningen mellan ACER och transmissionsnätoperatörernas organisationer ENTSO-E och ENTSO-G.

Dokumentet finns bland annat att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det pågår även en konsultation fram till den 13 juli, där intressenter kan lämna in synpunkter i frågan till EU-kommissionen.

Konsultationen på EU-kommissonens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.
**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter