Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:35:53

Lämna synpunkter på CEER:s arbetsprogram 2021

CEER* har nu tagit fram ett förslag på arbetsprogram för 2021 som intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på.

Arbetet som planeras i CEER för nästa år är dels kopplat till implementeringen av Ren energipaketet, dels till CEER 3D-strategy 2019–2021 som beslutades 2019.

Strategin lyfter fram tre områden som CEER anser att det är extra viktigt att Europas tillsynsmyndigheterna för energi fokuserar på de närmaste åren. De tre områdena är digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

Aktiviteterna i arbetsprogrammet tar även höjd för EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given (the European Green Deal) och den påverkan som pandemin Covid-19 har medfört.

Synpunkter på CEER:s arbetsprogram 2021 lämnas till CEER senast den 31 juli 2020 via ett särskilt formulär.

Arbetsprogrammet och formuläret för synpunkter finns på CEER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter