Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:20:49

Nu finns information om residualmix för 2019

Nu finns Residualmixen för 2019 publicerad på Energimarknadsinspektionens (Ei) webbplats. Residualmixen för 2019 är beräknad med en ny metodik vilket gör att siffrorna för bland annat förnybart producerad el har förändrats.

Varje år publicerar Ei information om residualmixen. Informationen om residualmixen är först och främst viktig för elhandelsbolag, eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om på vilket sätt den el de levererat är producerad.

Residualmix för 2019

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Beräkningen för den slutliga residualmixen utgör ett genomsnitt av de nordiska länderna. Ei ansvarar för att presentera den årliga beräkningen, som utförs av Grexel.

Residualmixen för 2019 är beräknad med en ny metodik (Issuance based method Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) vilket gör att siffrorna för bland annat förnybart har förändrats. Den nya metodiken är tänkt att rätta till vissa brister i tidigare beräkningar.

Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh.

Residualmix för 2019 och ursprungsmärkning av el

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter