Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Nordiskt samråd om kapacitetsberäkningsmetod

På NordREG:s* webbplats finns nu möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna metodik som ska användas för kapacitetsberäkning på dagen föremarknaden och intradagsmarknaden.

Metodiken är framtagen av transmissionsnätsföretagen i de nordiska kapacitetsberäkningsregionerna i enlighet med EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning**.

Sista dag att lämna synpunkter är den 29 juni 2020. Mer information om hur du lämnar synpunkter finns på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.
**EU-förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter