Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:47:55

Nordiskt samråd om kapacitetsberäkningsmetod

På NordREG:s* webbplats finns nu möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna metodik som ska användas för kapacitetsberäkning på dagen föremarknaden och intradagsmarknaden.

Metodiken är framtagen av transmissionsnätsföretagen i de nordiska kapacitetsberäkningsregionerna i enlighet med EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning**.

Sista dag att lämna synpunkter är den 29 juni 2020. Mer information om hur du lämnar synpunkter finns på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.
**EU-förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter