Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:42:55

Publicering av rapporter från kärnkraftsbolagen

Nu är kärnkraftsbolagens årsrapporter publicerade på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) webbplats.

De svenska kärnkraftverken är samägda av ett fåtal företag. För att motverka otillbörligt samarbete finns en så kallad Code of Conduct (koden). Koden har tagits fram av de ägande bolagen gemensamt med Ei och i dialog med konkurrensverket.

Enligt koden ska Ei tillsätta en oberoende observatör i vardera av kärnkraftsbolagens styrelser. Kärnkraftsbolagen ska årligen skicka in en rapport till Ei. Denna rapport ska innehålla en summering av hur arbetet utifrån koden har fungerat under året i respektive styrelse. Rapporterna ska slutligen offentliggöras.

Rapporterna avseende 2019

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter