Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:25:33

Artikel 37 Kapacitetsberäkningmetoden för balanstidsramen i den kapacitetsberäkningregionen Hansa

Status

I december 2022 inkom Svenska kraftnät med ett metodförslag angående kapacitetsberäkningsmetod för balanstidsramen i kapacitetsberäkningsregion Hansa enligt artikel 37.3 EBGL.

Efter att Ei begärt ändring inkom Svenska kraftnät med ett reviderat metodförslag i oktober 2023.

I mars 2024 godkände byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) Ei:s och de övriga tillsynsmyndigheternas begäran om en förlängning om att ta beslut.

Ei, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Hansa, förväntas fatta beslut i ärendet augusti 2024.

Uppdaterat metodförslag avseende kapacitetsberäkningsmetod för balanstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Hansa Pdf, 452.7 kB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102693

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL