Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:47:46

Tillsyn på elnätsområdet 2021 års tillsynsinsatser Ei PM2022:01

Under 2021 har Energimarknadsinspektionen (Ei) tittat närmare på frågor som handlar om hur nätföretagen följer reglerna i mätföreskrifterna och reglerna om leveranskvalitet och spänningskvalitet i elnäten. Vi har också tittat på hur elnätsföretagen följer kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer samt på områdena tidsåtgång för anslutning till elnätet, nättariffer och övervakningsplaner. I det här PM:et sammanfattar vi 2021 års tillsynsinsatser inom området elnät.