Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:40:15

Läget på elmarknaden - vecka 47 2023

Magasinfyllnadsgraden något lägre än normalen.

Systempriset minskade med 17 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 76,2 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 37 procent där medel blev 53,8 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 20 procent och veckomedel blev 71,5 EUR/MWh. I SE4 sjönk spotpriset med 17 procent och veckomedel blev 74,6 EUR/MWh.

Terminspriserna för års-, månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 9,1 procent, 20,2 procent respektive 6,1 procent.

Priserna på EPAD kontrakt ökade med 15,7 procent i SE1 och SE2, ökade med 8,2 procent i SE3 och minskade med 7 procent i SE4.

Under veckan befann sig den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige något under det normala, detta motsvarade en minskning med 3 samt 3,3 procent jämfört med föregående vecka.

Medeltemperaturen var 0,1 grader vilket var några grader kallare än det normala (2,9 grader). Nederbörden hade ett veckomedel på 979 GWh under veckan vilket var lägre än det normala.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter