Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:52:06

Acer och Ceer vill ha synpunkter på hur smarta elnät kan utvärderas

Nu har EU-myndigheten Acer* tillsammans med samarbetsorganisationen Ceer** tagit fram ett underlag med vägledande principer för utvärdering av smarta elnät. Till den 28 juli kan aktörer lämna synpunkter på underlaget.

På Energy Infrastructure Forum som hölls 2023, fick Acer och Ceer ett gemensamt uppdrag att ta fram diskussionsunderlag om nyckeltal för utvärdering av smarta elnät.

Nu finns ett diskussionsunderlag med vägledande principer för hur smarta elnät kan utvärderas. Aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på underlaget till den 28 juli. Utifrån underlaget och de synpunkter som kommer in ska sedan konkreta nyckeltal tas fram.

Mer information om underlaget och hur du kan lämna synpunkter finns på Acers webbplats: Energy regulators develop guiding principles to evaluate performance of EU electricity smart grids Länk till annan webbplats.

Bakgrund

För att öka elsystemets kapacitet krävs inte bara investeringar i elnät, infrastrukturen måste även nyttjas mer effektivt, till exempel genom att genomföra smarta lösningar. Att använda sig av smart teknik och smarta tjänster kan i vissa fall vara snabbare och mer kostnadseffektivt än konventionella alternativ, som exempelvis att bygga ut elnäten.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter