Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:17:56

Läget på elmarknaden - vecka 45 2023

Sjunkande pris på kol, olja och gas.

Systempriset ökade med 69 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 72,6 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 steg med 85 procent där medel blev 47,3 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 45 procent och veckomedel blev 50,8 EUR/MWh. I SE4 steg spotpriset med 55 procent och veckomedel blev 54,9 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 5,7 procent och hade ett veckomedel på 117,3 USD/ton, oljepriset sjönk med 5,4 procent och veckomedlet landade på 81,6 USD/fat, gaspriset minskade med 3,9 procent där veckomedel blev 46,3 EUR/MWh.

Magasinfyllnadsgraden i Sverige minskade med 1,7 procentenheter och befinner sig under det normala. Under veckan var medeltemperaturen 6,2 grader vilket var några grader över det normala (4,5 grader). Nederbörden hade ett veckomedel på 1304 GWh under veckan vilket var något högre än det normala.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften även denna vecka på 100 procent med en ökning på 0,1 procent jämfört med föregående vecka

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter