Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:17:47

Läget på elmarknaden - vecka 41 2023

Ökat terminspris på gas.

Systempriset ökade med 70 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 9,2 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 44 procent där medel blev 1,8 EUR/MWh. I elområde SE3 och SE4 ökade spotpriset med 249 procent och veckomedel blev 20,8 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 11 procent och hade ett veckomedel på 132 USD/ton, oljepriset ökade med 0,6 procent och veckomedlet landade på 87,7 USD/fat, gaspriset ökade med 30,2 procent där veckomedel blev 49,3 EUR/MWh.

Medeltemperaturen var något högre än det normala, även nederbörden var högre än det normala.

Den tillgängliga kärnkraften var 89 procent i Norden vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående vecka. I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 83 procent vilket motsvarar en ökning med 0,5 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter